Använd vår kompetens redan vid konstruktionsbordet

Vår marknadsavdelning står till ert förfogande för att svara på era tekniska frågor. Ring eller maila oss gärna! Tel: 08-582 411 50 info@cabseal.se

Du kan också få hjälp via vår materialguide för att välja lämpligt material för din lösning. Kontakta vår marknadsavdelning för lösenord.

Inför konstruering och beställning – tänk på:

  • Att redan på konstruktionsstadiet ta hänsyn till att tätningsytorna har utformats med spår eller tillräcklig bredd för effektivare utformning av tätningen. Speciallösningar i efterhand är ofta komplicerade och dyra.
  • Att ta hänsyn till att hålbilderna i tätningen inte ligger nära ytterkonturer, utan i sådana fall välja ett uttag istället.
  • Det förekommer att toleranssättningen av mjuka material, till exempel cellgummi är onödigt snäv. Man tittar för ofta på toleranser för metallkomponenter. Av denna anledning blir ofta verktyg och slutprodukt onödigt dyr.
  • Att ta reda på vilka tjocklekar som är standard för just det materialet. Specialtjocklekar innebär förr eller senare produktion med minimikvantitet som krav.
  • Att standardisera materialkvaliteter och minimera antal tjocklekar för sin konstruktion ökar i stor omfattning möjligheten att tillvarata spillmaterial och är en av de största möjligheterna att reducera detaljpriset och ge slutprodukten kostnadsfördelar.
  • Att välja ett tunnare material ger i de flesta fall en bättre tätningsfunktion och en billigare tätning. Det som talar emot detta är om tätningsytorna inte är plana eller ojämna. Då måste tätningen kompenseras med ett tjockare material.
  • Produkter som kräver brandklassade material har ibland en för högt ställd norm. Det medför att ett exklusivare material måste väljas.
  • En packning har oftast ett förhållandevis lågt inköpsvärde i förhållande till frakt- och ställkostnader. Detta bör sättas i relation till ett marginellt högre lagervärde.
  • Att standardisera förpackningar och förpackningsmängder minskar kostnader.
  • Att samordna leveranser till exempelvis en leveransdag per vecka minskar administration och kostnader både för köpare och säljare.