Plaster

Man kan lugnt konstatera att detta material har förändrat världen. När det gäller tätningar, packningar och isolering används det bland annat till isolering mot elektricitet, glidskenor, distanser, brickor och konstruktionsdetaljer. Tack vare sina utmärkta egenskaper – låg vikt, nötningstålighet och kemisk motståndskraft – är plast ett optimalt material för industridetaljer. Polyeten, PVC, PTFE och polykarbonat hör till storsäljarna.
Plast möjliggör mer ekonomiskt fördelaktiga lösningar än stål och andra traditionella alternativ, vilket är ännu en anledning till att det är ett mycket konkurrenskraftigt materialval.

Materialbas: PA, PET, PE, PP, PTFE, PC, PVC och PUR
Temperaturspann:
– 200 – 260°C
Brandklassning och livsmedelsgodkännande:
UL-94, FDA & KTW