Namnändring CABSEAL Sweden AB

Bäste kund,

Utvecklingen i CABSEAL företagen har nu lett till att verksamheten för tydlighetens skull, renodlas i flera bolag. Produktionen i Sverige, Finland och Kina kommer förse kunder i respektive närområde. Vår förhoppning är att detta ska komma er som kund tillgodo genom en stärkt lokal kundsupport.

Verksamhetens grunder att tillverka och sälja, Packningar-Tätningar-Isolering, kommer att ske precis som tidigare, men med en tydligare och stärkt organisation.

Med start 2017-01-01 kommer verksamheten delas upp efter geografisk anknytning enligt nedanstående modell. Affärerna i Sverige och övriga Europa kommer att hanteras av CABSEAL Sweden AB. Vi ber Er härmed att ni uppdaterar Era register med :

CABSEAL Sweden AB org.nr 559079-2817.

Vi ser med stor tillförsikt fram emot att möta både kunder och leverantörer under vårt nya namn. Allt pekar emot ett spännande 2017.

cabseal-verksamhet

Med vänliga hälsningar
VD Carl Blomgren