Vår styrka

Styrkan i vårt breda sortiment

Packningar, tätningar, lister, distanser, mellanlägg, emballagelösningar … Ja, listan kan göras lång. Vi kan leverera hela ditt behov inom gummi-, plast- och fiberprodukter och vi är inte bundna till något material. Det innebär att vi kan ta fram precis det du behöver. När det gäller dimensioner tar vi fram allt från brickor i millimeterstorlek till isoleringar på flera kvadratmeter, och detaljer med en tjocklek från 0,05 upp till 80 millimeter.

Vår produktion

Vi köper in råmaterial som vi skär till och spaltar själva. På så sätt riskerar vi aldrig att inte ha en viss tjocklek hemma samtidigt som vi kan ta tillvara på och minska spill. När vi behöver göra prototyper och mindre serier är det lätt att göra förändringar och inställningar innan vi tillverkar en stans.
En färdigutvecklad produkt har vi kapacitet att tillverka upp till miljonserier. Flera av våra kunder anlitar oss även för att delmontera och förpacka deras produkter.

Rådgivning

Hos oss kan du i ett tidigt skede få konsultation och tillgång till expertkompetens. Under åren har vi skaffat oss värdefull erfarenhet som vi drar nytta av när vi ställs inför nya utmaningar. Vi erbjuder teknisk support och kompetent service från första utvecklingsstadiet till serieproduktion.

Industrifokus gör oss vassa

Många i branschen är inriktade på fordonsindustrin. De krav och produktionsmetoder som råder inom biltillverkning med exempelvis långa serier, är ofta kontraproduktiva att tillämpa på andra verksamheter. Vi satsar därför bredare och vill kunna erbjuda en förstklassig leverans till i princip all industri. Det är svaret på varför våra kunder idag återfinns bland de största aktörerna inom telekom-, elektronik-, VVS- och monteringsindustrin.